Recensement général de la population en novembre 2021

Le questionnaire en ligne du recensement de la population est disponible sur MyGuichet.lu du 8 au 28 novembre 2021. Le questionnaire papier peut être rempli à partir de sa réception (remis par la commune à partir du 22 novembre) et renvoyé pour le 5 décembre 2021 au plus tard. ¦ Der Online-Fragebogen zur Volkszählung ist vom 8. bis zum 28. November 2021 auf MyGuichet.lu verfügbar. Der Papierfragebogen wird ab dem 22. November von den einzelnen Gemeinden verteilt. Er kann sofort nach Erhalt ausgefüllt und muss bis spätestens 5. Dezember 2021 zurückgeschickt werden.

Ab dem 8. November 2021 fënnt déi 10jähreg Vollekszielung vum Grand-Duché statt.

D’Zil vun enger Vollekszielung ass et, Donnéeën iwwert d’Bevëlkerung, d’Menagen an d’Wunnengen ze sammelen, fir d’Besoine virauszegesinn an der Landesplanung, bei Schoulen, Crèchen, Klinicken, Alters- a Fleegeheimer, Wunnengen asw.

Link:

Weider Informatioune fannt Dir um Site vum STATEC :  rp2021.lu

À partir du 8 novembre 2021 aura lieu le recensement décennal de la population du Grand-Duché.

L’objectif d’un recensement est de recueillir des données sur la population, les ménages et les logements pour anticiper les besoins en aménagement du territoire, écoles, crèches, hôpitaux, maisons de retraite et de soins, logements etc.

Lien:

Plus d’informations sur le site du STATEC :  rp2021.lu

Ab dem 8. November 2021 findet die im zehnjährigen Rhythmus durchgeführte Volkszählung im Großherzogtum statt.

Der Zweck einer Volkszählung besteht darin, Daten über die Bevölkerung, die Haushalte und die Wohnsituation zu sammeln, um den Bedarf in den Bereichen Raumplanung, Schulen, Kinderkrippen, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Unterkünfte usw. zu ermitteln.

Link:

Weitere Informationen auf der Seite des STATEC :  rp2021.lu

Dernière modification le 08.11.2021

Des articles de la même catégorie

Kannerwonschbam ¦ Action de solidarité

Kannerwonschbam ¦ Action de solidarité

Dir wëllt d’Aktioun Kannerwonschbam ënnerstëtzen Wielt e Stär vum Kannerwonschbam am Accueil vun ärer Gemeng, tëschent dem 29. November an dem 10. Dezember. Gitt dee Kaddo kafen, entspriechend dem Kannerwonsch vum Stär. E Kaddo bis max. 50 €. Spillgezei,...

lire plus
Référendum ¦ Collecte de signatures

Référendum ¦ Collecte de signatures

Collecte des signatures du 19 novembre 2021 au 20 décembre 2021 inclus ¦ Sammeln von Unterschriften vom 19. November 2021 bis 20. Dezember 2021 inklusive ¦ Sammele vun Ënnerschrëfte vum 19. November bis den 20. Dezember abegraff

lire plus