Service fir Noperschaftsmediatioun

 

Sidd Dir am Sträit mat engem Noper? Wéinst Kaméidi, Hecken oder Beem, Hausdéieren, Schantercher, Beschiedegungen, asw.
D’Gemeng Biekerech bitt ab Oktober 2022 eng gratis Noperschaftsmediatioun fir hir Bierger un.

De Mediateur versicht d’Kommunikatioun mat ärem Noper nees hierzestellen fir d’Problemer am Dialog opzeschaffen an zesummen no enger Léisung ze sichen, déi fir jiddereen akzeptabel ass, an esou nees zu enger besserer Liewensqualitéit ze verhëllefen.

D‘Mediatioun ass :

  • gratis
  • vertraulech
  • op fräiwëlleger Basis
  • eng Alternativ zur Justiz
  • op lëtzebuergesch, franséisch, däitsch oder englesch

Kontaktéiert de Mediateur vun der Gemeng Biekerech fir weider Informatiounen:

Per Telefon: 23 62 21 62
Per E-Mail: mediation@beckerich.lu

Service de médiation de voisinage

 

Avez-vous un conflit avec un voisin ? À cause de nuisances sonores, plantations gênantes, animaux domestiques, constructions, dégradations, etc.
La commune de Biekerech propose une médiation de quartier gratuite pour ses citoyens à partir d’octobre 2022.

Le médiateur tente de rétablir la communication avec votre voisin afin de régler les problèmes dans le dialogue et de rechercher ensemble une solution acceptable pour tous, contribuant ainsi à aboutir à une meilleure qualité de vie.

La médiation est :

  • gratuite
  • confidentielle
  • sur base volontaire
  • une alternative à la Justice
  • en luxembourgeois, français, allemand ou anglais

Contactez le Médiateur de la Commune de Beckerich pour plus d’informations :

Par téléphone: 23 62 21 62
Par courriel: mediation@beckerich.lu

Dernière modification le 14.10.2022
Aller au contenu principal